måndag, juni 24

Kryptovalutor kan bli vanligaste betalsättet inom ett decennium

En ny studie av Imperial College London och handelsplatformen eToro visar på att kryptovalutor kan börja användas dagligen av människor runt om i världen så snart som inom tio år. Säger eToro i en pressrelease den 9:e juli.

Studien visar på att kryptovalutor, såsom Bitcoin (BTC), redan idag uppfyller ett av de tre kraven för att kallas en valuta. Nämligen att den idag uppfyller kravet på att vara en värdebevarare (Store Of Value). Däremot uppfyller det, än så länge, inte de andra två definitionerna.

  • Betalmedel (Medium of exchange) – Att underlätta utbytet av varor och tjänster.
  • Beräkningsenhet (Unit of account) – Vara en beräkningsenhet i det finansiella systemet.

För att lösa det två sista definitionerna måste Bitcoin eller någon Altcoin (alternativ kryptovaluta till Bitcoin) lösa problemen med skalbarhet och reglering.

Det noteras även i studien att varje evolutionärt steg i pengars utveckling hela tiden hjälpt till att minska friktionen för betalningar. Lyckas kryptovalutor lösa de sista två definitionerna blir kryptovalutor endast en naturlig teknologisk utveckling för att minska betalfriktionen på en global marknad.

Den 24 sidor långa studien som heter ”Cryptocurrencies: Overcoming Barriers to Trust and Adoption” går in mer på djupet gällande hur de ser på lösningar och mer tekniskt vad problemen innebär.