måndag, juni 24

ZCash uppdateringen Overwinter är live!

Zcash-utvecklarna meddelade idag på Zcash-bloggen idag att uppdateringen av nätverket kallat Overwinter i och med block 347500 nu är live och att allt verkar ha gått bra!

Detta är en så kallad opt-in uppdatering vilket innebär att personer kan välja själva om de vill uppdatera sina noder eller inte.

Syftet med Overwinter uppdateringen är att stärka nätverket mot framtida uppdateringar. Några av uppdateringarna är versionering, återspelningsskydd, prestandauppdateringar och transparenta transaktioner. Mer går att lärsa på z.cash.